Nemoci psů

Parvoviroza

Vážení přátelé a chovatelé,

v řádu několika málo měsíců zpětně se nejen ve světě, ale i u nás objevil nový kmen Parvoviru, který je poměrně agresivní a je schopen infikovat i štěňata po prvním očkování. Úmrtnost infikovaných jedinců se blíží 100% u štěňat a cca 60 % u dospělců.

Máme potvrzeny konkrétní případy z USA, kde infekce propukla již v květnu, posledním doloženým případem je uhýn celého vrhu štěňat ve Slovinsku. V ČR již byly zaznamenány případy úhynu štěňat, bohužel konkrétní informace a výsledky pitev jsou tabuizovány. Infekce probíhá perakutně ( velmi rychle ) a terapeutické možnosti jsou téměř nulové.

V této souvislosti několik malých upozornění a rad:

- velmi důsledně očkujte vrhry štěňat i dospělce - první očkování v 6 týdnu věku, nejlépe mono či bivalentní vakcinou (parvoviróza, případně psinka a parvoviróza), druhé očkování ( možno již využít polyvalentní vakcinu) v 8-9 týdnu věku a třetí očkování v 11 - 12 týdnu věku

- do dokončené kompletní vakcinace se vyvarujte kontaktu s neznámými zvířaty a omezte venčení na minimum

- dodržujte důkladně zásady hygieny a definfekce prostředí i pracovních pomůcek

- omezte na minimum návštěvy na hromadných akcích

- optimalizujte výživu a důkladně odčervujte ( jakékoli disbalance trávicího traktu jsou pro parvoviry živnou půdou)


V případě, že se setkáte s náhlým úhynem s příznaky perakutně probíhajícího průjmového onemocnění, informujte svého veterinárního lékaře a nechte provést pitvu. Informujte také chovatele ve své blízkosti a pod.. Můžeme tím společně daleko účinněji bojovat.


MVDr. Miloš Havelka
(autor je lékařem kliniky Anděl v Berouně, s manželkou jsou dlouholetí chovatelů psů)


Zde je odkaz na webové stránky, které se parvovirozou zabývají: http://www.parvo.webzdarma.cz/


Babesióza


Babesióza psů je systémové protozoární onemocnění způsobené intraerytrocytárními parazity Babesia canis a Babesia gibsoni. Vektory onemocnění jsou klíšťata, která se nakazí sáním krve infikovaného psa.

http://www.dogoargentino.niceboard.com/zajimave-elanky-f14/babesioza-psu-v-eeske-republice-t202.htm
http://www.veterina-info.cz/script/articledetail.asp?rid=268
http://www.zdravotnickenoviny.cz/scripts/detail.php?id=173280

Lékařské materiály o baberioze 1 strana     2 strana

Psincový kašel

anglicky - kennel cough

německy - Zwinger Husten

francouzsky - la toux de chemi

 

Jde onemocnění horních cest dýchacích psů, které nemá s psinkou naprosto nic společného. Jiným českým názvem je kotcový kašel, kde slovo "kotec" má blíže k cizojazyčným názvům, které jsem uvedl na začátku. Mnoho klientů se při vyslovení diagnózy psincový kašel zbytečně vyděsí a proto bych se spíše přikláněl k tomu druhému názvu. Oficiální latinský název je Infekční laryngotracheitida psů, ILT, což je ovšem slovo poněkud krkolomný výraz.

Původ psincového kašle (infekční laryngotracheitidy psů)

Původcem tohoto onemocnění je virus, který oslabí lokální obranyschopnost hrtanu a průdušnice a dochází k onemocnění těchto orgánů. Dalším původcem, který se velmi často přidružuje, je bakterie Bordetella bronchiseptica. "Proti oběma původcům lze již několik let očkovat, proto mne velmi rmoutí plošný výskyt této choroby," říká MVDr. Zdeněk Cvrček.

Infekční laryngotracheitida psů - výskyt

Jak název napovídá, vyskytuje se tam, kde je velké nahloučení psů pohromadě. Původně se jednalo o psince, kotce, chovné stanice a podobně. Častým místem přenosu této choroby jsou bohužel ale také svody a výstavy psů. Veterinární prohlídky na výstavách jsou bohužel čím dál benevolentnější a dokonce se od nich prakticky ustupuje do té míry, že vlastně probíhá jenom kontrola dokladů. Byl jsem dokonce svědkem toho, že ředitel výstavy pustil do areálu psa s touto chorobou i přes zákaz veterináře. Pokud vím, následovala v oné oblasti epidemie tohoto onemocnění. Mnoho lidí bohužel tuto chorobu nezná anebo podceňuje a jsou ochotni se hádat, že je jejich pes zdráv.

Příznaky

Hlavním příznakem bývá kašel, jako když má pacient kost nebo chlup v krku. Pro ověření diagnózy se provádí tzv. provokační zkouška, kdy se zatlačí na spodní hranu hrtanu (tzv. ohryzku) a nebo se zatáhne za obojek sněrem dozadu. Pes se pak rozkašle. Takže obvykle následuje argumentace majitele, že se pes jenom škrtí. Neškrtí se, marodí! Další ověření se provádí auskultačně, tedy poslechem fonendoskopem těsně pod hrtanem. Bohužel jenom zkušený odborník pozná změnu zvuku u nemocného zvířete, takže majitele chronicky nemocného zvířete lze někdy jen velmi těžko přesvědčit. Řada psů tímto onemocněním trpí léta a pokud je majitel navíc kuřák, mívají někdy společný ranní koncert. Cigareta ve stejném bytě se psem pochopitelně zhoršuje a prodražuje léčbu. Otevřené okno toho mnoho nevyřeší. U psů "bouďáků" se může jednat o letitou nepříjemnost, sice obtěžující, ale málokdy ohrožující na životě přímo.

Z této situace ale mohou nastat výjimky:

Někdy nastane akutní propuknutí kašle s dávením, obvykle bílou pěnou a někdy zvracením. Teplota může být ale nemusí být zvýšená, pes je malátný a někdy se může i dusit.

Léčba

Léčba je prováděna obvykle tetracyklinovými antibiotiky a vitaminy, případně další symptomatickou léčbou, kdy se například zabraňuje zvracení. Někdy lze antibiotickou léčbu podpořit výtěrem mandlí jodglycerinem a případně Priesnitzovým obkladem, ale všechny tyto metody mohou mít své ale :

  • Tetracyklin u mladých zvířat zhoršuje vývoj zubů, u starších zvířat zatěžuje játra (ostatně stejně jako u lidí) takže u mladých zvířat se někdy místo tetracyklinu podává amoxycilin s kyselinou klavulanovou. V tom případě se ale podávají jiné vitamíny než při podání TTC.
  • Výtěr mandlí jodglycerinem je sice dost účinnou pomocí při zvětšených mandlích, ale tuto proceduru psi obtížně přijímají a dost často se brání. Jód intenzivně a nevypratelně barví vše nač ukápne, na mandle je někdy obtížné se trefit a při domácí léčbě hrozí ještě jedno skryté nebezpečí. Týká se sice jen jednoho psa z 10 000 ale případnou alergickou rekci laik doma nezvládne. Je lépe svěřit tento zákrok veterináři.
  • Priesnitzův obklad je účinnou ale pouze podpůrnou léčbou, pokud se dobře přikládá. U psů má tu nevýhodu, že při dlouhodobém přikládání může dojít k zapaření srsti a nehezkému lysání s případnou nutností léčby kůže. Proto je Priesnitz u psů pouze podpůrnou léčbou, který by neměla trvat víc než několik jednotlivých dní a veterinář by měl kontrolovat stav kůže pod srstí.

Popudová terapie

Existuje ještě jedna účinná podpůrná léčba pro psy, a to tzv. popudová terapie, kdy se určitou skupinou injekčních léčiv vybudí organismus k účinnější tvorbě protilátek. Tato léčba však není zrovna levná. Takže se vracím ke svému oblíbenému heslu "i nejdražší prevence je levnější než nejlevnější léčba".

Chronický kašel se postupem času mění v obstrukční plicní chorobu

Skutečný problém totiž vzniká u starých psů, kdy se chronický kašel mění v obstrukční plicní chorobu a enormě přetěžuje srdce. To může vést ke zkrácení života až o čtvrtinu, podobně jako je tomu u lidí. Zvlášť u pracovních a služebních psů vystavených zátěži a nepříznivým podmínkám to může být markantní a zvýšenou náchylnost k zánětům (zápalům) plic také nelze přejít pouhým mávnutím ruky. Druhý problém nastává při vzplanutí onemocnění s horečnatými projevy, jak je popsáno výše.

Psincový kašel snižuje plodnost

A nejhorší problém je u chovných fen, kdy tato často neodhalená choroba snižuje plodnost a zhoršuje vývoj štěňat. Proto zvláště výstavní psi by měli být v dostatečném předstihu před výstavou opakovaně vakcinováni, jak proti virové, tak proti bakteriální formě psincového kašle.

 

Tak až uvidíte psa na řetězu, který se "jenom škrtí" , budete vědět svoje. Rozhodně si s ním nenechávejte hrát svoje štěňátka dokud nejsou důsledně proočkovaná proti této chorobě (virus parainfluenzy a Bordetella bronchiseptica), A pokud už bude muset nastoupit antibiotická léčba, neukončujte ji, dokud zvěrolékař neprohlásí léčbu za ukončenou.

Převzato z: http://lilcin.blog.cz/


 

Dovětek: Účinnou prevencí je důsledné proočkování psa proti této chorobě (viru parainfluenzy a bakterii Bordetella bronchiseptica). Ve větších chovech lze možnost nákazy omezit sníženým počtem psů v kotcích a zlepšením ventilace. Důležitá je okamžitá izolace psů, u nichž je podezření, že byli onemocněním zasaženi.