Cita Onyx Márk

 

* 22. 12. 2011

 

father: Asus z Tasíkova dvora

mother: Victoria Queen z Pozdišovskej doliny

 

HD: ???; club breeding test code: ???

 

 


 

 

 

Pedigree